עמר בר-לב חבר הכנסת עמר בר-לב, מפלגת העבודה http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg [email protected] מפלגת העבודה

הצע"ח איסור משיכת רכיב פיצויי הפיטורין בגמל ע"י המעביד

הצעת חוק זו באה להסדיר את יחסי עובד ומעביד בנוגע לרכיב פיצויי הפיטורין של העובד בקופת הגמל. 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – איסור משיכה של רכיב פיצויי הפיטורין בגמל על ידי המעביד), תשע"ח – 2018

מתוך דברי ההסבר:

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות הגמל) תשס"ה-2005 (להלן – החוק העיקרי) מסדיר את פעילותן של קופות הגמל ופעילות העמיתים המפקידים בהן את חסכונותיהם. קופת הגמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך, ממנה ניתן למשוך כספים כקצבה. מורכבת משלושה רכיבים הנגזרים מהשכר החודשי של העובד: רכיב הפקדות העובד לקופת הגמל, בסך 6% משכר העובד, רכיב הפרשות המעסיק, בסך 6.5% משכר העובד, שני הרכיבים הראשונים שייכים לעובד מיום שהופרשו. הרכיב השלישי הוא רכיב פיצויי פיטורין, בסך 6% משכר העובד. המעסיק והעובד יכולים להסכים על השלמת רכיב פיצויי הפיטורים ל-8.33% משכר העובד.

הצעת חוק זו באה להסדיר את יחסי עובד ומעביד בנוגע לרכיב פיצויי הפיטורין של העובד בקופת הגמל. סעיף 23 לחוק העיקרי מסדיר את משיכת הכספים והעברתם מקופות הגמל. הסעיף קובע שרכיב הפיצויים בקופת הגמל של העובד ניתן למשיכה על ידי המעביד בעת שהעובד התפטר. הצעת חוק זו קובעת שהמעביד לא יוכל למשוך את הכספים שהופקדו ברכיב הפיצויים, למעט אם ישנה עילה ברורה לכך כמופיע בחוקי המדינה.

שוק העבודה של ימינו ניחן בניידות גבוהה של עובדים בין מקומות עבודה שונים. רכיב הפיצויים מהווה חלק ניכר בחסכון של העובד עבור זמנים בהם הוא מבקש לשנות את מקום עבודתו. כיום, מירב המעסיקים במשק אינם מושכים את רכיב הפיצויים מקופת הגמל של העובד בעת שהתפטר. העובדים הנפגעים ממצב זה הם אלה שמעסיקיהם בוחרים לנצל את האפשרות למשוך את רכיב הפיצויים ובכך לפגוע בעובדים. 

בכך מעסיקים אלה, והאיום שבאפשרות משיכת סכום הכסף המופקד ברכיב הפיצויים, מייצרים חסם שוק לניידות שאינו שוויוני כלפי כלל העובדים במשק.

הצעת החוק קובעת שמעסיק לא ימשוך את רכיב הפיצויים למעט וישנה עילה ברורה כמופיע בחוקי המדינה. השינוי יתרום ליכולת עובדים להחליף עבודה באופן יזום, וכן ישווה את יכולתם של כלל העובדים לעבור מקום עבודה תוך ביטחון מלא בזכויות המגיעות להם. ניידות זו הינה חלק אינטגרלי בשוק העבודה המודרני, יסייע לחברות ישראליות להתחרות בשוק העולמי ויסייע לעובדים למקסם את יכולת ההשתכרות והמיצוי העצמי מעבודתם.

עוד פרסומים באתר בנושאים דומים
הבלוקצ'ין הוא הדור השלישי של המהפכה החברתית

מתוך דבריי בכנס בנושא ממשל, בלוקצ'ין ומטבעות דיגיטליים של ארגון הבוגרים של הבינתחומי

כשלא יורים עלינו - הקואליציה לא סופרת את ביטחונם של אזרחי הצפון

כשהמצב מתערער, פתאום כולם מדברים על חשיבות המיגון והממ"דים בצפון, בעוד רק לפני חודשים מספר היתה זו אותה הקואליציה שהתנגדה שוב להצעות החוק שהעלתי שמטרתה לתת מענק לצורך הוספת מרחב מוגן דירתי וקומתי בישובים סמוכים לגבול. 

שירות נשים בצבא וכלוחמות בפרט - חשוב להתעצמות צה''ל

"מצפה משר הביטחון להפסיק מימון למכינות קד"צ שמי מראשיהן מתבטא נגד צה"ל" כך ח"כ עמר בר-לב, ערוץ הכנסת

הצע"ח אופן הגשת ההצהרה לקבלת פטור משירות ביטחון מטעמי דת

הצעת חוק זו באה לאפשר לנשים המועמדות לשירות ביטחוני לבקש פטור מחובת שירות ביטחוני מטעמי דת באופן חופשי ועצמאי, וכן לסכל הצהרות כוזבות. 

הצע"ח שימוש במידע ושמירת סודיות רפואית בביטוח

מטרת הצעת חוק זו היא להבטיח את שמירת סודיות המידע הרפואי של המבוטח, ולהבטיח שהשימוש במידע הרפואי ייעשה לטובת ביטוחו בלבד בהתאם לצרכי חברת הביטוח. כמו כן, ההצעה קובעת שחברת הביטוח תהא מחויבת להבהיר למבוטח שאינו חייב להסכים לאפשר לחברה להשתמש במידע הרפואי האישי שלו לצרכים שאינם התקשרות עמו בלבד.

הצע"ח ארוחה יומית לתלמידי חטיבות ביניים

הרחבת ארוחה יומית לתלמיד גם לתלמידי חטיבות הביניים - כי הרעב אינו מסתיים בכיתה ו'.

יש להפסיק מימון מכינות קדצ שמי מראשיהן קורא להשתמטות

הוצאתי מכתב דחוף לשר הביטחון בו דרשתי להפסיק מיידית את מימון משרדו למכינות קדצ שמי מראשיהן קורא להשתמטות. 

כשהזכות הבסיסית לחיים בכבוד ולקורת גג קורסת תחת ידה של הממשלה

יום הדיור הציבורי בכנסת שחל היום היה בחלקו הגדול אירוע עצוב. אנשים הגיעו לדיונים בכוונה אחת - להשמיע את זעקתם, את כאבם, לצעוק את אכזבתם ללא עטיפות מיותרות, כי להם אין כבר מה להפסיד. מדינת ישראל נטשה אותם, הם נותרו חסרי כל, עם השנים מספרם עולה והם נשארים תלויים על פי תהום, ללא כל חבל הצלה הנראה באופק.

חבר הכנסת עמר בר-לב

חבר הכנסת עמר בר-לב, מתמודד לראשות מפלגת העבודה. חבר וועדת החוץ והביטחון בכנסת. מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר. מקים תנועת "אחרי!". ממייסדי תנועת "שלום עכשיו". ממייסדי חברת "איתוראן". פעיל למען ביטחון ישראל ולמען צדק חברתי וחברה נאורה ומתקדמת בישראל.

חדשות ועדכונים מח"כ בר-לב

load more hold SHIFT key to load all load all

כל הזכויות שמורות לעמר בר-לב 2014 ©