-- הדפסה ---
עמר בר-לב חבר הכנסת עמר בר-לב, מפלגת העבודה http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg [email protected] מפלגת העבודה

הצע"ח איסור משיכת רכיב פיצויי הפיטורין בגמל ע"י המעביד

הצעת חוק זו באה להסדיר את יחסי עובד ומעביד בנוגע לרכיב פיצויי הפיטורין של העובד בקופת הגמל. 

12/03/2018

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – איסור משיכה של רכיב פיצויי הפיטורין בגמל על ידי המעביד), תשע"ח – 2018

מתוך דברי ההסבר:

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות הגמל) תשס"ה-2005 (להלן – החוק העיקרי) מסדיר את פעילותן של קופות הגמל ופעילות העמיתים המפקידים בהן את חסכונותיהם. קופת הגמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך, ממנה ניתן למשוך כספים כקצבה. מורכבת משלושה רכיבים הנגזרים מהשכר החודשי של העובד: רכיב הפקדות העובד לקופת הגמל, בסך 6% משכר העובד, רכיב הפרשות המעסיק, בסך 6.5% משכר העובד, שני הרכיבים הראשונים שייכים לעובד מיום שהופרשו. הרכיב השלישי הוא רכיב פיצויי פיטורין, בסך 6% משכר העובד. המעסיק והעובד יכולים להסכים על השלמת רכיב פיצויי הפיטורים ל-8.33% משכר העובד.

הצעת חוק זו באה להסדיר את יחסי עובד ומעביד בנוגע לרכיב פיצויי הפיטורין של העובד בקופת הגמל. סעיף 23 לחוק העיקרי מסדיר את משיכת הכספים והעברתם מקופות הגמל. הסעיף קובע שרכיב הפיצויים בקופת הגמל של העובד ניתן למשיכה על ידי המעביד בעת שהעובד התפטר. הצעת חוק זו קובעת שהמעביד לא יוכל למשוך את הכספים שהופקדו ברכיב הפיצויים, למעט אם ישנה עילה ברורה לכך כמופיע בחוקי המדינה.

שוק העבודה של ימינו ניחן בניידות גבוהה של עובדים בין מקומות עבודה שונים. רכיב הפיצויים מהווה חלק ניכר בחסכון של העובד עבור זמנים בהם הוא מבקש לשנות את מקום עבודתו. כיום, מירב המעסיקים במשק אינם מושכים את רכיב הפיצויים מקופת הגמל של העובד בעת שהתפטר. העובדים הנפגעים ממצב זה הם אלה שמעסיקיהם בוחרים לנצל את האפשרות למשוך את רכיב הפיצויים ובכך לפגוע בעובדים. 

בכך מעסיקים אלה, והאיום שבאפשרות משיכת סכום הכסף המופקד ברכיב הפיצויים, מייצרים חסם שוק לניידות שאינו שוויוני כלפי כלל העובדים במשק.

הצעת החוק קובעת שמעסיק לא ימשוך את רכיב הפיצויים למעט וישנה עילה ברורה כמופיע בחוקי המדינה. השינוי יתרום ליכולת עובדים להחליף עבודה באופן יזום, וכן ישווה את יכולתם של כלל העובדים לעבור מקום עבודה תוך ביטחון מלא בזכויות המגיעות להם. ניידות זו הינה חלק אינטגרלי בשוק העבודה המודרני, יסייע לחברות ישראליות להתחרות בשוק העולמי ויסייע לעובדים למקסם את יכולת ההשתכרות והמיצוי העצמי מעבודתם.

עוד פרסומים באתר בנושאים דומים
חבר הכנסת עמר בר-לב

חבר הכנסת עמר בר-לב (המחנה הציוני) חבר וועדת החוץ והביטחון בכנסת, יו"ר וועדת המשנה למוכנות צה"ל וביטחון שוטף, וממלא מקום בועדת הכספים. מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, מקים ויו"ר תנועת "אחרי!". ממייסדי תנועת "שלום עכשיו". ממייסדי חברת "איתוראן". פועל למען ביטחון ישראל, החזון הציוני ולמען צדק חברתי וחיזוק הדמוקרטיה בישראל.