עמר בר-לב חבר הכנסת עמר בר-לב, מפלגת העבודה http://omerbarlev.co.il http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg [email protected] מפלגת העבודה

הצע"ח שימוש במידע ושמירת סודיות רפואית בביטוח

מטרת הצעת חוק זו היא להבטיח את שמירת סודיות המידע הרפואי של המבוטח, ולהבטיח שהשימוש במידע הרפואי ייעשה לטובת ביטוחו בלבד בהתאם לצרכי חברת הביטוח. כמו כן, ההצעה קובעת שחברת הביטוח תהא מחויבת להבהיר למבוטח שאינו חייב להסכים לאפשר לחברה להשתמש במידע הרפואי האישי שלו לצרכים שאינם התקשרות עמו בלבד.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), (תיקון – שימוש במידע ושמירת סודיות רפואית) תשע"ח – 2018

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 (להלן – החוק העיקרי), מגדיר את הנהלים על פיהם פועלות חברות הביטוח, בהתאם להנחיות שמוציאה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לפי סעיף 2(ב) לחוק העיקרי.

ביטוח הוא צורך בסיסי עבור כלל הישראלים, בין אם מדובר בביטוח תאונות בעבודה או בביטוח בעת נסיעה לחו"ל. אדם המבקש לרכוש ביטוח, או אדם המבקש לשנות ביטוח קיים (להלן, המבוטח), נדרש לחתום על טפסים רבים על מנת להיות זכאי להיות מבוטח בחברת ביטוח.

לא פעם נדרש מבוטח על ידי חברת הביטוח לחתום על טופס בו הוא מתיר לחברת הביטוח להשתמש במידע הרפואי הפרטי שלו לצרכיה. מצב זה מאפשר לחברות הביטוח לסחור במידע רפואי אישי רגיש של המבוטחים. המצב בו חברות ביטוח יכולות לסחור במידע אישי רגיש של לקוחותיהן המבוטחים פוגע בזכותם לפרטיות של מבוטחים אלה.

בנוסף לכך, חברות הביטוח מציגות למבוטח את בקשתן לוויתור על סודיות רפואית באופן שלא ברור למבוטח כי הוא אינו מחויב לוותר על סודיותו. מצב זה מביא למצג שווא, בו פער המידע בין המבוטח לחברה פוגע במבוטח ומפקיר את פרטיותו שלא לצורך.

מטרת הצעת חוק זו היא להבטיח את שמירת סודיות המידע הרפואי של המבוטח, ולהבטיח שהשימוש במידע הרפואי ייעשה לטובת ביטוחו בלבד בהתאם לצרכי חברת הביטוח. כמו כן, ההצעה קובעת שחברת הביטוח תהא מחויבת להבהיר למבוטח שאינו חייב להסכים לאפשר לחברה להשתמש במידע הרפואי האישי שלו לצרכים שאינם התקשרות עמו בלבד.

הצח_שימוש_במידע_ושמירת_סודיות_רפואית_בביטוח.docx

חבר הכנסת עמר בר-לב

חבר הכנסת עמר בר-לב (המחנה הציוני) חבר וועדת החוץ והביטחון בכנסת, יו"ר וועדת המשנה למוכנות צה"ל וביטחון שוטף, וממלא מקום בועדת הכספים. מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, מקים ויו"ר תנועת "אחרי!". ממייסדי תנועת "שלום עכשיו". ממייסדי חברת "איתוראן". פועל למען ביטחון ישראל, החזון הציוני ולמען צדק חברתי וחיזוק הדמוקרטיה בישראל.

חדשות ועדכונים מח"כ בר-לב

load more hold SHIFT key to load all load all

כל הזכויות שמורות לעמר בר-לב 2014 ©