עמר בר-לב חבר הכנסת עמר בר-לב, מפלגת העבודה http://omerbarlev.co.il http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg [email protected] מפלגת העבודה

הצע"ח אופן הגשת ההצהרה לקבלת פטור משירות ביטחון מטעמי דת

הצעת חוק זו באה לאפשר לנשים המועמדות לשירות ביטחוני לבקש פטור מחובת שירות ביטחוני מטעמי דת באופן חופשי ועצמאי, וכן לסכל הצהרות כוזבות. 

חוק שירות בטחון  (תיקון – אופן הגשת ההצהרה לקבלת פטור מטעמי דת), התשע"ח - 2018

מתוך דברי ההסבר:

חוק שירות הביטחון, התשמ"ו – 1986 (להלן "החוק"), מסדיר את ההוראות בדבר חובת הגיוס לצה"ל וקובע תנאים הפוטרים אוכלוסיות מיוחדות משירות זה. סעיף 40 לחוק פוטר משירות חובה בצה"ל נשים המיועדות לשירות ביטחוני (להלן "המיועדת") אם הן מצהירות שעומדות בשלושת התנאים הבאים: טעמים שבהכרה דתית מונעים אותה מלשרת בשירות בטחון; היא שומרת על כשרות בבית ומחוצה לו; היא אינה נוסעת בשבת. ההצהרה נעשית בפני שופט או דיין וללא נוכחות גורם צבאי כלשהו כאשר את הפטור יכולה המועמדת לשלוח בפקס לצה"ל . בנוסף לכך, מתוך סך כל מבקשות הפטור מטעמי דת, ישנן קרוב לוודאי כ-5-10% המצהירות הצהרה כוזבת, בניגוד לחוק.

על אף זכאותן לפטור, מיועדות לשירות רבות בוחרות להתגייס לצבא ושיעור המתגייסות עלה באופן משמעותי, בשיעור שנתי ממוצע של 14%. מגמה זו הובילה להתנגדות של גופים פוליטיים המבקשים למנוע את השתלבותן בצה"ל. כתוצאה מכך גובש הסדר המאפשר לדייני בית דין רבני לגבות תצהיר פטור בבתי הספר של המיועדות לשירות ביטחוני. כתוצאה מכך, תהליך החתימה נעשה לא פעם באופן מרוכז, בבית ספרן של המיועדות או במקום ציבורי אחר אליו הן מגיעות באופן קבוצתי. כמו כן, ישנם מקרים בהם נעשית ההצהרה בנוכחות נציגי המוסד החינוכי. הלחץ החברתי שבפעילות מרוכזת שכזו, וכן לחצים מצד אנשים שמהווים עבור המיועדת דמויות בעלות סמכות, פוגעים ביכולתה של מועמדת לבחור באופן חופשי אם ברצונה להצהיר על בקשת קבלת פטור משירות צבאי מטעמי דת ואם לאו.

הצעת חוק זו באה לאפשר לנשים המועמדות לשירות ביטחוני לבקש פטור מחובת שירות ביטחוני מטעמי דת באופן חופשי ועצמאי, וכן לסכל הצהרות כוזבות. שינוי מקום מסירת התצהיר למתקן צבאי קבוע או זמני, בנוכחותו של גורם צבאי מוסמך, שייקבע על ידי שר הביטחון, יסיר  לחצים העלולים להיות מופעלים על מועמדות לשירות ביטחוני שגורמים חיצוניים עלולים להפעיל עליהן. חירותה של המועמדת לבחור בקיום שירות ביטחוני או לקבל פטור מטעמי דת הינה זכות בסיסית הנובעת מחופש הדת, המופיע בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל ומתפרש מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

חבר הכנסת עמר בר-לב

חבר הכנסת עמר בר-לב (המחנה הציוני) חבר וועדת החוץ והביטחון בכנסת, יו"ר וועדת המשנה למוכנות צה"ל וביטחון שוטף, וממלא מקום בועדת הכספים. מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, מקים ויו"ר תנועת "אחרי!". ממייסדי תנועת "שלום עכשיו". ממייסדי חברת "איתוראן". פועל למען ביטחון ישראל, החזון הציוני ולמען צדק חברתי וחיזוק הדמוקרטיה בישראל.

חדשות ועדכונים מח"כ בר-לב

load more hold SHIFT key to load all load all

כל הזכויות שמורות לעמר בר-לב 2014 ©