עמר בר-לב חבר הכנסת עמר בר-לב, מפלגת העבודה http://omerbarlev.co.il http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg [email protected] מפלגת העבודה

הצע"ח לתיקון תקופת ההתיישנות בחוק הגנת הפרטיות

הצעת חוק זו באה להשוות את תקופת ההתיישנות בקשר לעוולות אזרחיות הקשורות בפגיעה בפרטיותו של אדם לתקופת ההתיישנות בקשר לעוולות אחרות.

הצעת חוק הגנת הפרטיות, (תיקון תקופת ההתיישנות) התשע"ח–2017

מתוך דברי ההסבר:

חוק הגנת הפרטיות בא להגן על אדם מפני כל אדם אחר או גוף המבקשים לפגוע בפרטיותו ללא הסכמתו, למשל בדרך של צילום אדם ברשות היחיד, שימוש במידע למטרה שונה מזו שלשמה נאסף המידע, פרסום עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, ועוד. פעולות אלה, שנעשות ללא הסכמת האדם ושאינן נהנות מהגנה הקבועה בחוק, הן עוולה אזרחית (לפי סעיף 4 לחוק הגנת הפרטיות, ביחד עם סעיפים 2, 2א לחוק). בנוסף, פרק ב לחוק הגנת הפרטיות מסדיר את הכללים בדבר איסוף מידע אישי ועיבודו, וקובע עוולה אזרחית בגין הפרה של כללים אלה (סעיף 31ב לחוק הגנת הפרטיות). חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מעגן את הזכות לפרטיות כזכות יסוד, ובתי המשפט מיישמים גישה זו. על המדינה לקיים זכות זו ולחזקה. במיוחד נוכח הקלות של הפגיעה בפרטיות בעידן הטכנולוגי של ימינו.

הצעת חוק זו באה לתקן עוול היסטורי לפיו התיישנות על תביעה אזרחית בהתאם לחוק הגנת הפרטיות הינה שנתיים בלבד, ואילו חוק ההתיישנות, התשי"ח 1958 קובע שתקופת ההתיישנות בנושאים אזרחיים כמו הפרת חוזה, הסגת גבול, תקיפה, הטיה, התרשלות, מטרד ולמעשה ברוב רובם של הנושאים האזרחיים עומד על שבע שנים. הצעת חוק זו באה להשוות את תקופת ההתיישנות בקשר לעוולות אזרחיות הקשורות בפגיעה בפרטיותו של אדם לתקופת ההתיישנות בקשר לעוולות אחרות.

בדברי ההסבר לחוק שהתקבל בשנת 1981 נכתב כי הרציונל להבדלים בתקופות ההתיישנות הוא הרצון להאיץ בתובעים להגיש את התביעה מיד לאחר הפגיעה בפרטיותם. עם זאת, קיום זהויות דיגיטליות המקשות על איתור הפוגע, ויש לאפשר לנפגע פרק זמן להתמודד עם הפגיעה שנעשתה כלפיו ולאתר את הפוגע. בכך, אדם שנפגע מבריונות רשת אינו שונה מאדם שנפגע מפגיעת לשון הרע. כמו כן אדם שנפגע ממוצר פגום אינו שונה מאדם שפרטיותו נפגעה עקב דליפת המידע האישי והרגיש שלו ממאגר מידע. ייתכן ויעברו מספר שנים עד שיגלה אדם פגיעה שכזו ומן הצדק שתעמוד לו הזכות להתמודד מול הפוגע בפרק זמן זהה לעוולות אזרחיות שונות.

חבר הכנסת עמר בר-לב

חבר הכנסת עמר בר-לב (המחנה הציוני) חבר וועדת החוץ והביטחון בכנסת, יו"ר וועדת המשנה למוכנות צה"ל וביטחון שוטף, וממלא מקום בועדת הכספים. מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, מקים ויו"ר תנועת "אחרי!". ממייסדי תנועת "שלום עכשיו". ממייסדי חברת "איתוראן". פועל למען ביטחון ישראל, החזון הציוני ולמען צדק חברתי וחיזוק הדמוקרטיה בישראל.

חדשות ועדכונים מח"כ בר-לב

load more hold SHIFT key to load all load all

כל הזכויות שמורות לעמר בר-לב 2014 ©