-- הדפסה ---
עמר בר-לב חבר הכנסת עמר בר-לב, מפלגת העבודה http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg [email protected] מפלגת העבודה

הצע''ח הארכת הפטור ממס עבור נכה שנקבעה לו נכות עקב מחלת הסרטן

על הקשר של אמיר פרישר גוטמן ז"ל להצעת החוק שמטרתה לסייע לחולים לשקם את חייהם ולהתמודד עם המציאות שלאחר הטיפולים במחלת הסרטן, מוצע שהפטור לפקודת מס הכנסה ימשיך לחול עליהם במשך שישה חודשים נוספים מהמועד שבו אחוזי הנכות שנקבעו להם ירדו מתחת ל-90%, ובכך להקל על החולים ובני משפחותיהם ולסייע בידם לחזור לקו הבריאות ולמסלול חייהם.

22/03/2018

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הארכת הפטור ממס עבור נכה שנקבעה לו נכות עקב מחלת הסרטן), התשע"ז–2017

מתוך דברי ההסבר:

תהליך ההתמודדות והמאבק במחלת הסרטן הוא תהליך קשה ומורכב הדורש משאבים נפשיים, פיזיים וכלכליים משמעותיים מהחולים ומבני משפחותיהם. 

כיום, לאדם שחולה בסרטן יכולים להיקבע עד 100% נכות לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז–1956. לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, חולה בסרטן שנקבעו לו אחוזי נכות כאמור זכאי מתוקף כך לפטור מתשלום מס הכנסה, בכפוף לתקרות הקבועות בסעיף האמור. 

עם זאת, כאשר אדם שחלה בסרטן החלים מהמחלה, אחוזי הנכות שנקבעו לו משתנים או מבוטלים ואיתם נשללת הזכאות לפטור ממס הכנסה. בפועל, תהליך ההחלמה ממחלת הסרטן הוא תהליך ארוך הנמשך חודשים ארוכים. החולים מתמודדים עם תופעות לוואי קשות בעקבות טיפולי הכימותרפיה וההקרנות, ונדרש זמן רב עד לשיקום מלא של חייהם, בריאותם והחזרת רמת ההכנסה שהייתה להם ערב המחלה.

כדי לסייע לחולים לשקם את חייהם ולהתמודד עם המציאות שלאחר הטיפולים במחלת הסרטן, מוצע שהפטור לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ימשיך לחול עליהם במשך שישה חודשים נוספים מהמועד שבו אחוזי הנכות שנקבעו להם ירדו מתחת ל-90%, ובכך להקל על החולים ובני משפחותיהם ולסייע בידם לחזור לקו הבריאות ולמסלול חייהם.

איך נולדה הצעת החוק ומה הקשר שלה לאמיר פרישר גוטמן ז"ל?

קראו את הדברים של ח"כ בר-לב ב-23.7.2017 עם ההודעה על מותו של אמיר פרישר גוטמן ז"ל:

אמיר פרישר גוטמן ז"ל, ליבי נשבר עם לכתך.

אמיר היה נוכח בעולמנו, בישראליות שלנו, עם סיפורו האישי שהיה לציבורי, והציבורי לאישי. ביניהם לא ניתן היה להפריד. הוא הגיע לכל בית בארץ, בצמתים ובמפגשים שונים, ביצירה ובעשייה שלו, ואפשר לכולנו להיכנס למעמקי נשמתו.

כששמעתי לראשונה את סיפורו של אמיר ברדיו, על הטיפולים שעבר כחולה סרטן, ההבחנה שהתגלתה כשגויה, וכל הייסורים שעברו עליו גם בתהליך ההחלמה, הוא רתם את ליבי ורצוני אליו ללא כל בקשה. באותו הרגע שלחתי הודעה למגיש התכנית, והבטחתי שאדאג לקדם הצעת חוק בנושא.

כעבור מספר ימים נפגשנו לראשונה בלשכתי בכנסת. התרשמתי והתרגשתי מהנחישות שלו להמשיך ולהילחם בכל הכח על מנת לשנות את המציאות עבור אלו שקולם לא נשמע.

תחושת השליחות שראה בה כמובנת מאליה, לפעול מול אותם גורמים בירוקרטים, קשיים וחסמים, לזעוק ולהתרוצץ עבור אלו המחלימים ואלו שעוד יחלימו, הצליחה לאחד אליו ולרתום למאבקו את כל מי שבא בדרכו. התמזל מזלי להיות אחד מהם.

בעקבות פגישתנו קידמתי הצעת חוק שנועדה לאפשר לחולים מענה ציבורי הולם לאורך תהליך ההחלמה, בחקיקה ובתקצוב. ההצעה זכתה לתמיכתן ולשיתוף פעולה מלא של כל סיעות הבית. מאורע מרגש לכשעצמו.

גם השבוע, כשהמאבק לשוויון זכויות עבור הקהילה הגאה קרא לו, הוא התייצב בגאווה ובקולו האמיץ והצודק הוא נכח והשפיע.

אמיר היה פה למען החברה שלנו. הוא האמין שאפשר לשנות, באמת, בלי ציניות, עם כוונה טהורה וכוח רצון עז. בזכות הנתינה העמוקה שלו הוא היה חלק מהשינוי, שינוי שעוד ימשיך בדרכו. אני מתחייב גם כן להמשיך ולקדם את הצעת החוק בשמו ולזכרו.

תנחומיי הכנים לבן זוגו ינאי ובנם רוי ולכל המשפחה והחברים שליוו אותו. 

יהי זכרך ברוך

20258478 978446098963721 620982080936832822 n copy

עוד פרסומים באתר בנושאים דומים
חבר הכנסת עמר בר-לב

חבר הכנסת עמר בר-לב (המחנה הציוני) חבר וועדת החוץ והביטחון בכנסת, יו"ר וועדת המשנה למוכנות צה"ל וביטחון שוטף, וממלא מקום בועדת הכספים. מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, מקים ויו"ר תנועת "אחרי!". ממייסדי תנועת "שלום עכשיו". ממייסדי חברת "איתוראן". פועל למען ביטחון ישראל, החזון הציוני ולמען צדק חברתי וחיזוק הדמוקרטיה בישראל.