עמר בר-לב חבר הכנסת עמר בר-לב, מפלגת העבודה http://omerbarlev.co.il http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg [email protected] מפלגת העבודה

הצעת חוק תקציב הביטחון כאחוז מהתמ''ג

בהצעת החוק מוצע לקבע חלק משמעותי מתקציב הביטחון בכל שנה, לשיעור של 5% מהתמ״ג בפועל כפי שפורסם לגבי שנת הכספים האחרונה שקדמה לשנה בה נקבע התקציב.

דברי הסבר של הצע''ח תקציב הביטחון

מדי שנה תקציב משרד הביטחון הוא גדול ביותר. אין הדבר מפתיע נוכח המציאות הביטחונית המורכבת בה מתקיימת מדינת ישראל מראשית דרכה. עם זאת, ועל אף הבנת חשיבותוהעליונה של תקציב הביטחון, בכל שנה מעמידים את גובהו לדיון מחודש, הכרוך לא פעם בוויכוחים חריפים בין המשרדים השונים, המקשים על התכנון הרב שנתי של תקציב המדינה, כמו גם של תקציב הביטחון. 

פיתוח מערכות נשק מתקדמות נמשך מספר שנים בעלות גבוהה. עם תום הפיתוח, מתחיל שלב הייצור וההצטיידות, שאף הוא נמשך על פני מספר שנים. בשל משכי הזמן הארוכים והיקרים של שלבי הפיתוח והייצור – תהליכים הנמשכים בין 5 ל-10 שנים וכדי לייעל אותם, יש צורך בוודאות תקציבית ארוכת שנים למערכת הביטחון.   

בהצעת החוק מוצע לקבע חלק משמעותי מתקציב הביטחון (תקציב הביטחון נטו,  כהגדרתו בנוסח ההצעה), בכל שנה, לשיעור של 5% מהתמ״ג בפועל כפי שפורסם לגבי שנת הכספים האחרונה שקדמה לשנה בה נקבע התקציב. במצב זה, ומתוך הכרה בכך שהאיומים הצבאיים על ישראל אינם צפויים להצטמצם בעשור הקרוב, כל עוד יגדל התמ"ג הישראלי יגדל גם תקציב הביטחון, ללא פגיעה ביתר מרכיבי תקציב המדינה.  

עם זאת, מוצע לקבוע כי במידה שהתמ"ג יגדל בשנה מסוימת בשיעור גבוה מ-2%, אחוז תקציב הביטחון מהתמ"ג יצטמצם ב-0.1%. כך, יישמר איזון סביר בין הרצון להגדלת תקציב הביטחון נטו כתוצאה מההתפתחות הכלכלית של ישראל, לבין צמצום האחוז של תקציב הביטחון מהתמ"ג כל עוד אותה התפתחות כלכלית תעלה על 2% בשנה. 

תקציב הביטחון נטו, אשר יקובע כאמור בהצעה, מתייחס לתקציב משרד הביטחון בלבד ואינו כולל את תקציבם של גופי הביטחון האחרים, את כספי הסיוע האמריקני ואת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה. ההוצאה המותנית בהכנסה וכספי הסיוע האמריקני הוחרגו מהחישוב, המופיע בהצעה, מאחר שהם אינם משולמים מקופת אוצר המדינה באופן ישיר ומידי.

דיוני התקציב בכל שנה עוסקים בתקציב השנה הבאה, בטרם ידועים נתוני התמ״ג השנתיים המדויקים של אותה שנה בה נערך התקציב. בשל זאת, ובמטרה לקבוע את אחוז תקציב הביטחון מתוך תמ"ג בפועל, מגדירה ההצעה את המושג "שנת הייחוס". "שנת הייחוס" מוגדרת כשנה המלאה האחרונה שהסתיימה ערב דיוני התקציב ועבורה פורסם כבר התמ"ג המדויק שהיה בפועל.

לדוגמה, על פי ההצעה, תקציב הביטחון נטו לשנת 2020 (שידון בשנת 2019) יעמוד על 5% מהתמ״ג השנתי שהיה בפועל בשנת 2018. בדומה, תקציב הביטחון נטו לשנת 2021 יעמוד על 5% מהתמ״ג השנתי של 2019, וכן הלאה. כך תסייע הצעת החוק לוודאות תקציבית ארוכת טווח, שבהכרח תתרום ליציבות מערכת הביטחון ולתקציב המדינה.

בשנת2018 עמדתקציבהביטחוןנטובמדינתישראלעלשיעורשל4.8% מהתמ״גשלשנת2016. בשנת2017 עמדגובההתקציבעל4.9% מהתמ״גשלשנת2015. לשם השוואה, בשנת 2017 תקציב הביטחון הממוצע במדינות ה-OECD עמד על 2.126% מהתמ"ג השנתי. תקציב הביטחון של ארה"ב עמד באותה שנה על 3.1% מהתמ״ג השנתי, של רוסיה על 4.2%, של סין על 1.9%, ואילו תקציב הביטחון האיראני עמד בשנת 2017 על 3.2% מהתמ״ג השנתי.

 הצעת החוק לא רק תחסוך דיונים תקציביים וכספי ציבור רבים, היא גם תתרום ותסייע לשקט התעשייתי של מערכת הביטחון וליכולתה לראות למרחקים ולתכנן צעדיה בחכמה ואחריות.

לקריאת נוסח הצעת החוק >> 

הצעת_חוק_תקציב_הביטחון_כאחוז_מהתמג-_גרסה_אחרונה_וסופית.docx

חבר הכנסת עמר בר-לב

חבר הכנסת עמר בר-לב (המחנה הציוני) חבר וועדת החוץ והביטחון בכנסת, יו"ר וועדת המשנה למוכנות צה"ל וביטחון שוטף, וממלא מקום בועדת הכספים. מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, מקים ויו"ר תנועת "אחרי!". ממייסדי תנועת "שלום עכשיו". ממייסדי חברת "איתוראן". פועל למען ביטחון ישראל, החזון הציוני ולמען צדק חברתי וחיזוק הדמוקרטיה בישראל.

חדשות ועדכונים מח"כ בר-לב

load more hold SHIFT key to load all load all

כל הזכויות שמורות לעמר בר-לב 2014 ©