עמר בר-לב חבר הכנסת עמר בר-לב, מפלגת העבודה http://omerbarlev.co.il http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg http://omerbarlev.co.il/images/banners/omer/omer-bar-lev.jpg [email protected] מפלגת העבודה

הצעת חוק חדשה: חיבור הבדואים לחשמל

חבר הכנסת עמר בר-לב (העבודה) יוזם, יחד עם ח"כים נוספים מהמפלגה, הצעת חוק חדשה הקוראת לחיבור של הכפרים הבדואים שקיבלו הכרה מהמדינה לתשתיות החשמל.החוק מוצע במטרה לפתור את הבעיה הקשה של היעדר חיבור לחשמל של הכפרים הבדואים בנגב שהוכרו על ידי המדינה.

חבר הכנסת עמר בר-לב (העבודה) יוזם, יחד עם ח"כים נוספים מהמפלגה, הצעת חוק חדשה הקוראת לחיבור של הכפרים הבדואים שקיבלו הכרה מהמדינה לתשתיות החשמל.החוק מוצע במטרה לפתור את הבעיה הקשה של היעדר חיבור לחשמל של הכפרים הבדואים בנגב שהוכרו על ידי המדינה. 

רובם (למעט אל פרעה ועבדה) משתייכים למועצות האזוריות נווה מדבר ואל קסום (לשעבר מועצה אזורית אבו-בסמה), ומצויים בשלבים שונים של הליכי תכנון. למרות שיישובים אלו הוכרו זה מכבר (חלקם הגדול על-פי החלטות ממשלה משנת 1999 ומשנת 2000), לא ניתן לחברם לרשת החשמל, וזאת בהתאם לסעיף 157א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, אשר אינו מאפשר לחברת החשמל לספק חשמל למבנה ללא היתר בנייה. בחלק מהיישובים שבתוספת הליכי התכנון מתנהלים בעצלתיים וטרם הוכנה להם תכנית מתאר הכוללת הוראות מפורטות, שמכוחן ניתן יהיה להנפיק היתרי בנייה. בחלק מהיישובים שהוכנו לגביהם תכניות כאמור, בשל חסמים אחרים אין כיום אפשרות מעשית להנפיק היתרי בנייה. כך או כך, בהעדר היתרי בנייה, מנועה חברת החשמל מלחבר את המבנים ביישובים אלה לרשת החשמל.

מצב זה יוצר מציאות אבסורדית שבה אין שום יתרון לכפרים בהם המדינה הכירה לפני מספר שנים על פני אלו הלא מוכרים, ותנאי החיים בכפרים אלו לא השתפרו כלל כתוצאה מהכרת המדינה בהם. אלפי תושבי כפרים מוכרים אלו נותרו ללא חיבור לתשתיות חיוניות, וכתוצאה מכך הם סובלים מפגיעה ממושכת באורח החיים בכל התחומים התלויים באספקת החשמל.

הוראת השעה תאפשר חיבור לחשמל ביישובים אלו, ולו חיבור זמני, וזאת עד להשלמת הליכי התכנון של הכפרים, שעשויים להתארך זמן רב. מאחר שהליכי התכנון נמשכים מזה שנים רבות, ולא ניתן לדעת בוודאות מתי יסתיימו, מוצע שהחוק יעמוד בתוקפו, כהוראת שעה, למשך שלוש שנים. הצעת חוק זו הוגשה ומחכה שמזכירות הכנסת תעלה אותה לקריאה טרומית.

beduim

חבר הכנסת עמר בר-לב

חבר הכנסת עמר בר-לב (המחנה הציוני) חבר וועדת החוץ והביטחון בכנסת, יו"ר וועדת המשנה למוכנות צה"ל וביטחון שוטף, וממלא מקום בועדת הכספים. מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, מקים ויו"ר תנועת "אחרי!". ממייסדי תנועת "שלום עכשיו". ממייסדי חברת "איתוראן". פועל למען ביטחון ישראל, החזון הציוני ולמען צדק חברתי וחיזוק הדמוקרטיה בישראל.

חדשות ועדכונים מח"כ בר-לב

load more hold SHIFT key to load all load all

כל הזכויות שמורות לעמר בר-לב 2014 ©